České vinařské závody, Velké Pavlovice
SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ SBÍREJ VRŠKY SKLEPMISTRA
České vinařské závody, Velké Pavlovice
Velké Pavlovice Bohumilice Ostrava mapa

Informace pro akcionáře

Řádná valná hromada 2024

[PDF] Výroční zpráva obsahující účetní závěrku, zprávu o propojených osobách, zprávu auditora

Pozvánka na valnou hromadu     Pozvánka na valnou hromadu

Plná moc     Plná moc

Nové znění stanov     Nové znění stanov

Nové znění stanov s vyznačenými změnami     Nové znění stanov s vyznačenými změnami

Smlouva o výkonu funkce – Ing. Miroslav Kurka     Smlouva o výkonu funkce – Ing. Miroslav Kurka

Smlouva o výkonu funkce – Ing. Vladimír Kurka     Smlouva o výkonu funkce – Ing. Vladimír Kurka

Smlouva o výkonu funkce – Ing. Jiří Němec     Smlouva o výkonu funkce – Ing. Jiří Němec

Smlouva o výkonu funkce – vzor     Smlouva o výkonu funkce – vzor

Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady     Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady

Zpráva dozorčí rady     Zpráva dozorčí rady


Oficiální vyjádření společnosti ČVZ a.s. k záležitosti týkající se odkupu akcií

Vyjádření představenstva společnosti ČVZ a.s.     Vyjádření představenstva společnosti ČVZ a.s.


Řádná valná hromada 2023

[PDF] Výroční zpráva rok 2022

Pozvánka     Pozvánka

Plná moc     Plná moc

Změna stanov – nové plné znění stanov     Změna stanov – nové plné znění stanov

Změna stanov – text s vyznačením změn oproti současnému znění     Změna stanov – text s vyznačením změn oproti současnému znění

Zpráva dozorčí rady     Zpráva dozorčí rady


Řádná valná hromada 2022

Výroční zpráva včetně Zprávy auditora a Zprávy Dozorčí rady

Pozvánka     Pozvánka

Plná moc     Plná moc


Řádná valná hromada 2021

Pozvánka     Pozvánka

Podmínky odměňování     Podmínky odměňování

Změna stanov – text s vyznačením změn oproti současnému znění     Změna stanov – text s vyznačením změn oproti současnému znění

Změna stanov – nové plné znění stanov     Změna stanov – nové plné znění stanov

Plná moc     Plná moc

Výroční zpráva rok 2020 obsahující: Zprávu představenstva, Zprávu o vztazích, Zprávu dozorčí rady, Zprávu auditora     Výroční zpráva rok 2020 obsahující: Zprávu představenstva, Zprávu o vztazích, Zprávu dozorčí rady, Zprávu auditora


Řádná valná hromada 2020

Navrhované znění Stanov     Navrhované znění Stanov

Plná moc     Plná moc

Výroční zpráva společnosti za rok 2019 včetně zprávy představenstva a dozorčí rady, zprávy auditora, zprávy o propojených osobách     Výroční zpráva společnosti za rok 2019 včetně zprávy představenstva a dozorčí rady, zprávy auditora, zprávy o propojených osobách


Řádná valná hromada 2019

Pozvánka na valnou hromadu     Pozvánka na valnou hromadu

Výroční zpráva 2018 včetně zprávy předstvenstva, zprávy dozorčí rady,  zprávy o propojených osobách a zprávy auditora     Výroční zpráva 2018 včetně zprávy předstvenstva, zprávy dozorčí rady, zprávy o propojených osobách a zprávy auditora

Plná moc     Plná moc


Mimořádná valná hromada 2018

Mezitimní účetní závěrka k 30.06.2018 včetně zprávy auditora     Mezitimní účetní závěrka k 30.06.2018 včetně zprávy auditora

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 2018     Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 2018

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání mezitímní účetní závěrky     Zpráva dozorčí rady o přezkoumání mezitímní účetní závěrky

Plná moc     Plná moc


Řádná valná hromada 2018

Plná moc     Plná moc

Výroční zpráva ČVZ 2017 včetně Zprávy o vztazích, zprávy představenstva a zprávy dozorčí rady     Výroční zpráva ČVZ 2017 včetně Zprávy o vztazích, zprávy představenstva a zprávy dozorčí rady

Pozvánka na valnou hromadu     Pozvánka na valnou hromadu

Pravidla odměňování orgánů     Pravidla odměňování orgánů


Výzva k převzetí cenných papírů společnosti České vinařské závody a.s. v další dodatečné lhůtě (do 31.5.2018)

Výzva k převzetí cenných papírů společnosti České vinařské závody a.s. v další dodatečné lhůtě     Výzva k převzetí cenných papírů společnosti České vinařské závody a.s. v další dodatečné lhůtě


Výzva k převzetí cenných papírů společnosti České vinařské závody a.s. v další dodatečné lhůtě

Výzva k převzetí cenných papírů společnosti České vinařské závody a.s. v další dodatečné lhůtě     Výzva k převzetí cenných papírů společnosti České vinařské závody a.s. v další dodatečné lhůtě


VALNÁ HROMADA 2017

Zpráva dozorčí rady ČVZ 2017     Zpráva dozorčí rady ČVZ 2017

Pravidla odměňování orgánů     Pravidla odměňování orgánů

České vinařské závody - počet akcií ke dni 25.5.2017     České vinařské závody - počet akcií ke dni 25.5.2017

Plná moc akcionáři     Plná moc akcionáři

Výroční zpráva 2016     Výroční zpráva 2016

Pozvánka na valnou hromadu 2017     Pozvánka na valnou hromadu 2017


Výzva k převzetí akcií

Dodatečná výzva k převzetí akcií     Dodatečná výzva k převzetí akcií

Dodatečná výzva k převzetí akcií ze dne 30.09.2016     Dodatečná výzva k převzetí akcií ze dne 30.09.2016


Řádná valná hromada 2016

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů 2016     Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů 2016

Zpráva dozorčí rady     Zpráva dozorčí rady

Výroční zpráva 2015 včetně Zprávy o vztazích, Zprávy představenstva, Návrh rozdělení zisku     Výroční zpráva 2015 včetně Zprávy o vztazích, Zprávy představenstva, Návrh rozdělení zisku


PRAVIDLA ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Pravidla odměňování 2015     Pravidla odměňování 2015

Pravidla_odměňovani_členů_orgánů_2016     Pravidla_odměňovani_členů_orgánů_2016


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Výroční zpráva 2014     Výroční zpráva 2014


VALNÁ HROMADA 19.6.2015

Pozvánka valná hromada 19.6.2015     Pozvánka valná hromada 19.6.2015

Plná moc     Plná moc


OZNÁMENÍ O EXISTENCI KONCERNU 25.9.2014

Oznámení o exisstenci koncernu     Oznámení o exisstenci koncernu


Opakované sdělení akcionářům 19.08.2014

 Opakované sdělení akcionářům 19.08.2014.pdf     Opakované sdělení akcionářům 19.08.2014.pdf


PODKLADY PRO VALNOU HROMADU 26.6.2014

Zpráva DR     Zpráva DR

Stanovy ke schválení     Stanovy ke schválení

Pravidla odměňování     Pravidla odměňování

Vzor plné moci     Vzor plné moci

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu     Smlouva o výkonu funkce člena orgánu

Výroční zpráva ČVZ včetně Zprávy představenstva o stavu majetku     Výroční zpráva ČVZ včetně Zprávy představenstva o stavu majetku

Protinávrh Ing. Kurky     Protinávrh Ing. Kurky

Stanovisko představenstva k protinávrhu Ing. Kurky     Stanovisko představenstva k protinávrhu Ing. Kurky


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Pozvánka Valná hromada 26.6.2014     Pozvánka Valná hromada 26.6.2014


Opakované sdělení akcionářům 12.5.2014

Listinné akcie 12.5.2014     Listinné akcie 12.5.2014


Sdělení akcionářům - listinné akcie

Sdělení akcionářům - listinné akcie     Sdělení akcionářům - listinné akcie


Výdej akcií na jméno z důvodu změny jejich formy a podoby

http://www.gtkfin.cz/jml/index.php/aktualni-informace/10-ceske-vinarske-zavody-a-s

Výdej akcií     Výdej akcií


Oznámení o rozhodnutí VH

Oznámení o rozhodnutí VH     Oznámení o rozhodnutí VH


Podklady pro akcionáře vč příloh č. 1 a 2

Mimořádná valná hromada – 2013 Podklady pro akcionáře     Mimořádná valná hromada – 2013 Podklady pro akcionáře

Změna stanov v roce 2013 – soubor Stanovy – ČVZ 2013 úprava     Změna stanov v roce 2013 – soubor Stanovy – ČVZ 2013 úprava

Změna stanov v roce 2014 – soubor Změny stanov – ČVZ 2013 platnost od 1.1.2014 s datem schválení a vydání     Změna stanov v roce 2014 – soubor Změny stanov – ČVZ 2013 platnost od 1.1.2014 s datem schválení a vydání


Plná moc

Plná moc – mVH-21.11.2013.pdf     Plná moc – mVH-21.11.2013.pdf


...

Oznámení o konání mimořádné valné hromady     Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Podklady pro akcionáře - valná hromada ČVZ 2013     Podklady pro akcionáře - valná hromada ČVZ 2013


...

1) oznámení o konání řádné valné hromady společnosti na den 26. 6. 2013     1) oznámení o konání řádné valné hromady společnosti na den 26. 6. 2013

2) výroční zpráva za rok 2012     2) výroční zpráva za rok 2012

3) Vnitřní informace č. 3_2013 – navazující informace na vnitřní informaci 1_2013     3) Vnitřní informace č. 3_2013 – navazující informace na vnitřní informaci 1_2013

2) Vnitřní informaci č. 2_2013 - snížení základního kapitálu VINIUM a.s.     2) Vnitřní informaci č. 2_2013 - snížení základního kapitálu VINIUM a.s.

1) Vnitřní informaci č. 1_2013 – rozhodnutí RM-SYSTEM, česká burza cenných papírů a. s.     1) Vnitřní informaci č. 1_2013 – rozhodnutí RM-SYSTEM, česká burza cenných papírů a. s.

Mezitimní zpráva za třetí čtvrtletí a devět měsíců končících dnem 30. 09. 2012 společnosti České vinařské závody a.s.     Mezitimní zpráva za třetí čtvrtletí a devět měsíců končících dnem 30. 09. 2012 společnosti České vinařské závody a.s.

Konsolidovaná pololetní zpráva emitenta České vinařské závody a. s. k 30. 6. 2012     Konsolidovaná pololetní zpráva emitenta České vinařské závody a. s. k 30. 6. 2012

Vnitřní informaci emitenta České vinařské závody a.s. IČ: 60193182 – zrušení prokury Ing. Dušana Nevrtala     Vnitřní informaci emitenta České vinařské závody a.s. IČ: 60193182 – zrušení prokury Ing. Dušana Nevrtala

Vnitřní informaci emitenta České vinařské závody a.s. IČ: 60193182 – odkup obchodního podílu Pavlovín spol. s.r.o.     Vnitřní informaci emitenta České vinařské závody a.s. IČ: 60193182 – odkup obchodního podílu Pavlovín spol. s.r.o.

Vnitřní informace – zápis řádné valné hromady České vinařské závody a.s. ze dne 15. 6. 2012 s výsledky     Vnitřní informace – zápis řádné valné hromady České vinařské závody a.s. ze dne 15. 6. 2012 s výsledky

1. Vnitřní informace – záměr zakoupení vinařství     1. Vnitřní informace – záměr zakoupení vinařství

2. informace dle ust. § 120 a zákona 256/2004 Sb. – celkový počet uplatńovaných hlasovacích práv     2. informace dle ust. § 120 a zákona 256/2004 Sb. – celkový počet uplatńovaných hlasovacích práv

Mezitimní zpráva emitenta České vinařské závody a. s. za období od 1. ledna 2012 do 17. května 2012 (neauditovaná)     Mezitimní zpráva emitenta České vinařské závody a. s. za období od 1. ledna 2012 do 17. května 2012 (neauditovaná)

1. oznámení o konání řádné valné hromady 2012     1. oznámení o konání řádné valné hromady 2012

plná moc na ŘVH 15.6.2012     plná moc na ŘVH 15.6.2012

materiály na ŘVH 15.6.2012     materiály na ŘVH 15.6.2012

informace pro akcionáře na ŘVH 15.6. 2012     informace pro akcionáře na ŘVH 15.6. 2012

Výroční zpráva emitenta České vinařské závody a. s. za období od 1. 1. do 31. 12. 2011     Výroční zpráva emitenta České vinařské závody a. s. za období od 1. 1. do 31. 12. 2011

Vnitřní informace - jmenování GŘ     Vnitřní informace - jmenování GŘ

Vnitřní informace - změna DR     Vnitřní informace - změna DR

Mezitimní zpráva za třetí čtvrtletí a devět měsíců končících dnem 30. 09. 2011 společnosti České vinařské závody a.s.     Mezitimní zpráva za třetí čtvrtletí a devět měsíců končících dnem 30. 09. 2011 společnosti České vinařské závody a.s.

Pololetní zpráva emitenta České vinařské závody a. s. k 30. 6. 2011     Pololetní zpráva emitenta České vinařské závody a. s. k 30. 6. 2011

Vnitřní informace – odvolání generálního ředitele     Vnitřní informace – odvolání generálního ředitele

Vnitřní informace – výsledky jednání a hlasování ŘVH z 27. 6. 2011     Vnitřní informace – výsledky jednání a hlasování ŘVH z 27. 6. 2011

včetně úplného znění stanov     včetně úplného znění stanov

1. Oznámení o konání ŘVH ČVZ dne 27. 6. 2011     1. Oznámení o konání ŘVH ČVZ dne 27. 6. 2011

2. Návrh ÚZ stanov na ŘVH ČVZ dne 27. 6. 2011     2. Návrh ÚZ stanov na ŘVH ČVZ dne 27. 6. 2011

3. Materiály na ŘVH ČVZ dne 27. 6. 2011     3. Materiály na ŘVH ČVZ dne 27. 6. 2011

Formulář plná moc k ŘVH ČVZ dne 27. 6. 2011 (pdf)     Formulář plná moc k ŘVH ČVZ dne 27. 6. 2011 (pdf)

Formulář plná moc k ŘVH ČVZ dne 27. 6. 2011 (vyplnitelný elektronicky)     Formulář plná moc k ŘVH ČVZ dne 27. 6. 2011 (vyplnitelný elektronicky)

Zpráva statutárního orgánu emitenta České vinařské závody a.s. dle § 119a) z 256/2004 Sb. (období od 1.1.2011 do 31.3.2011)     Zpráva statutárního orgánu emitenta České vinařské závody a.s. dle § 119a) z 256/2004 Sb. (období od 1.1.2011 do 31.3.2011)

Souhrnná informace dle § 120 odst. 7 z. 256/2004 Sb.     Souhrnná informace dle § 120 odst. 7 z. 256/2004 Sb.

konsolidovaná výroční zpráva za rok 2010     konsolidovaná výroční zpráva za rok 2010

Mezitimní zpráva emitenta České vinařské závody a.s. k 30. 9. 2010     Mezitimní zpráva emitenta České vinařské závody a.s. k 30. 9. 2010

Pololetní zpráva emitenta České vinařské závody a.s. k 30. 6. 2010     Pololetní zpráva emitenta České vinařské závody a.s. k 30. 6. 2010

Vnitřní informace – Doplněná zveřejněná informace - Výsledky jednání a hlasování řádné valné hromady ze dne 24. 6. 2010     Vnitřní informace – Doplněná zveřejněná informace - Výsledky jednání a hlasování řádné valné hromady ze dne 24. 6. 2010

včetně úplného znění stanov ke dni 24. 6. 2010 v příloze     včetně úplného znění stanov ke dni 24. 6. 2010 v příloze

Vnitřní informace - jmenování generálního ředitele     Vnitřní informace - jmenování generálního ředitele

Výsledky ŘVH ze dne 24.6.2010     Výsledky ŘVH ze dne 24.6.2010

Oznámení emitenta k zveřejnění upravené výroční zprávy 2009     Oznámení emitenta k zveřejnění upravené výroční zprávy 2009

Upravená výroční zpráva emitenta za období od 1.1. do 31.12.2009     Upravená výroční zpráva emitenta za období od 1.1. do 31.12.2009

Doplněný opravený přehled zveřejnění dle § 120 z. 256/2004 Sb. [DOC]     Doplněný opravený přehled zveřejnění dle § 120 z. 256/2004 Sb. [DOC]

Doplněný opravený přehled zveřejnění dle § 120 z. 256/2004 Sb. [PDF]     Doplněný opravený přehled zveřejnění dle § 120 z. 256/2004 Sb. [PDF]

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 za první čtvrtletí     Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 za první čtvrtletí

Přehled zveřejnění dle § 120 z.256/2004 Sb.     Přehled zveřejnění dle § 120 z.256/2004 Sb.

Formulář_plné_moci_k_zastoupení_na_VH     Formulář_plné_moci_k_zastoupení_na_VH

Materiály_na_ŘVH_2010     Materiály_na_ŘVH_2010

Oznámení_o_konání_ŘVH2010_inzerát     Oznámení_o_konání_ŘVH2010_inzerát

Informace_k_VH24062010     Informace_k_VH24062010

1 textová část konsolidovana-vz09_60193182.pdf     1 textová část konsolidovana-vz09_60193182.pdf

Vnitřní_informace_4_2009 – Doplnění informací textu výroční zprávy za rok 2008     Vnitřní_informace_4_2009 – Doplnění informací textu výroční zprávy za rok 2008

1 textová část PZ09_60193182.pdf     1 textová část PZ09_60193182.pdf

2 soubor výkazů PZ09_60193182.xls     2 soubor výkazů PZ09_60193182.xls

Vnitřní_informace_3_2009.doc - Doplňující údaje     Vnitřní_informace_3_2009.doc - Doplňující údaje

Vnitřní_informace_2_2009.doc     Vnitřní_informace_2_2009.doc

přehled zveřejnění dle §120_z_256/2004Sb     přehled zveřejnění dle §120_z_256/2004Sb

Vnitřní_informace_1_2009 Oznámení o svolání ŘVH na 25. 6. 2009     Vnitřní_informace_1_2009 Oznámení o svolání ŘVH na 25. 6. 2009

1 textová část VZ08_60193182.pdf     1 textová část VZ08_60193182.pdf

2 soubor výkazů VZ08_60193182.xls     2 soubor výkazů VZ08_60193182.xls

Vnitřní_informace_11_2008.pdf     Vnitřní_informace_11_2008.pdf

Oprava vnitřní_informace_10_2008.doc - Přechod akcií společnosti Vinium a.s.     Oprava vnitřní_informace_10_2008.doc - Přechod akcií společnosti Vinium a.s.

Vnitřní_informace_10_2008.doc - Přechod akcií společnosti Vinium a.s.     Vnitřní_informace_10_2008.doc - Přechod akcií společnosti Vinium a.s.

1 textová část PZ08_60193182.pdf     1 textová část PZ08_60193182.pdf

2 soubor výkazů PZ08_60193182.xls     2 soubor výkazů PZ08_60193182.xls

Vnitřní_informace_9 výsledky ŘVH 2008     Vnitřní_informace_9 výsledky ŘVH 2008

Vnitřní_informace_8_2008     Vnitřní_informace_8_2008

1 Výroční zpráva 2007.pdf     1 Výroční zpráva 2007.pdf

2 60193182 - soubor výkazů.xls     2 60193182 - soubor výkazů.xls

Oznámení na ČNB     Oznámení na ČNB

Zpráva dle § 118 z.č. 256/2004 po opravě     Zpráva dle § 118 z.č. 256/2004 po opravě

Vnitřní_informace_7_2008 Zpráva dle § 118 z.č. 256/2004     Vnitřní_informace_7_2008 Zpráva dle § 118 z.č. 256/2004

Vnitřní_informace_6_2008     Vnitřní_informace_6_2008

Vnitřní_informace_5_2008     Vnitřní_informace_5_2008

zverejneni_informaci_CNB_do_5_2008.doc     zverejneni_informaci_CNB_do_5_2008.doc

Vnitřni_informace_3_2008     Vnitřni_informace_3_2008

Vnitřni_informace_2_2008 Oznámení o konání ŘVH dne 25.6.2008     Vnitřni_informace_2_2008 Oznámení o konání ŘVH dne 25.6.2008

Vnitřní_informace_1_2008 Zpřesňující Cash-flow pololetní zprávy 2007     Vnitřní_informace_1_2008 Zpřesňující Cash-flow pololetní zprávy 2007

Doplnění a oprava textu výroční zprávy za rok 2006     Doplnění a oprava textu výroční zprávy za rok 2006

Vnitřni_informace_11_2007     Vnitřni_informace_11_2007

1 Pololetní zpráva emitenta roku 2007 .pdf     1 Pololetní zpráva emitenta roku 2007 .pdf

2 60193182 Soubor výkazu .xls     2 60193182 Soubor výkazu .xls

Vnitřni_informace_10_2007 - Zapis z řádné valné hromady 2007     Vnitřni_informace_10_2007 - Zapis z řádné valné hromady 2007

Vnitřni_informace_8_2007     Vnitřni_informace_8_2007

Oznámení o opravě v již zveřejněných textech     Oznámení o opravě v již zveřejněných textech

Seznam zveřejnených dokumentů     Seznam zveřejnených dokumentů

Oznámení o konání řádné valné hromady dne 27.6.2007     Oznámení o konání řádné valné hromady dne 27.6.2007

1 Výroční zpráva 2006.pdf     1 Výroční zpráva 2006.pdf

2 60193182 - soubor výkazů.xls     2 60193182 - soubor výkazů.xls

Vnitřní_informace_01_2007     Vnitřní_informace_01_2007

1 Pololetní zpráva emitenta roku 2006 .doc     1 Pololetní zpráva emitenta roku 2006 .doc

2 Výrok auditora .jpg     2 Výrok auditora .jpg

3 60193182 - Soubor výkazu .xls     3 60193182 - Soubor výkazu .xls

Oznámení výsledků řádné valné hromady 2006     Oznámení výsledků řádné valné hromady 2006

Výroční zpráva za rok 2005     Výroční zpráva za rok 2005

<strong>Nabídka strojů pro vinařskou vyrobu k prodeji</strong>     Nabídka strojů pro vinařskou vyrobu k prodeji

Zápis z mimořádné valné hromady dne 12.09.2005     Zápis z mimořádné valné hromady dne 12.09.2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA EMITENTA ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 30.6.2005     POLOLETNÍ ZPRÁVA EMITENTA ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 30.6.2005

Oznámení o konání mimořádné valné hromady dne 12.09.2005     Oznámení o konání mimořádné valné hromady dne 12.09.2005

Doplnění informací k Výroční zprávě za rok 2004 pro KCP     Doplnění informací k Výroční zprávě za rok 2004 pro KCP

Valná hromada 2005 - zápis z řádné valné hromady     Valná hromada 2005 - zápis z řádné valné hromady

1 Výroční zpráva ČVZ 2004.doc     1 Výroční zpráva ČVZ 2004.doc

2 Tabulková část Výroční zprávy ČVZ 2004.xls     2 Tabulková část Výroční zprávy ČVZ 2004.xls

3 Příloha účetní závěrky ČVZ 2004.doc     3 Příloha účetní závěrky ČVZ 2004.doc

4 Zpráva auditora Výroční zpráva ČVZ 2004.doc     4 Zpráva auditora Výroční zpráva ČVZ 2004.doc

5 Zpráva představenstva ČVZ 2004.doc     5 Zpráva představenstva ČVZ 2004.doc

6 Zpráva o propojených osobách ČVZ 2004.doc     6 Zpráva o propojených osobách ČVZ 2004.doc


...

Valná Hromada - červen 2003 - Návrh změny stanov     Valná Hromada - červen 2003 - Návrh změny stanov

Pololetni zpráva 2004     Pololetni zpráva 2004

Zápis z mimořádné valné hromady konané dne 22.9.2004     Zápis z mimořádné valné hromady konané dne 22.9.2004

Informace pro akcionáře určené ke zveřejnění dne 9.2.2005     Informace pro akcionáře určené ke zveřejnění dne 9.2.2005